Glas software
          met een heldere kijk!
Beginpagina
Privacy verklaring

Identiteit:
BOWA Automatisering BV, gevestigd de Kruislandstraat 44a, 7481 KX te Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BOWA Automatisering BV, Kruislandstraat 44a, 7481 KX Haaksbergen
Tel: +31 (0)53 573 06 10
Email: info@vitris.nl
www.vitris.nl

Doeleinden:
BOWA Automatisering BV,kan persoonsgegevens verwerken,doordat u gebruik maakt van de diensten van BOWA Automatisering BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BOWA Automatisering BV, verstrekt BOWA Automatisering BV, kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Vestigingsadres
 • Postadres
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • IP-adres
 • Afdeling
 • Functie
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • BIC-code
 • Informatie die je zelf invult in een e-mailbericht
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals in het contactformulier

Naast het verwerken van persoonsgegevens treed BOWA Automatisering BV op als bewerker. Dit is van toepassing op de volgende producten/diensten die zij levert: VITRISapp, VITRISnet, VITRIS SMS Gateway en VITRIS Cloud. Per product komt er een privacybeleid beschikbaar.

Duur van de opslag:
BOWA Automatisering BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
BOWA Automatisering BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOWA Automatisering BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vitris.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BOWA Automatisering BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

BOWA Automatisering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vitris.nl. BOWA Automatisering BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk https en het hangslotje in de adresbalk.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
BOWA Automatisering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vitris.nl. BOWA Automatisering BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk https en het hangslotje in de adresbalk.

 

 

Meer informatie of vrijblijvende demonstratie? Klik dan hier!